Плащане и доставка

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ!!!

Преди да направите покупка на храна, аксесоари, играчки или добавки, се свържете с нас чрез формата за запитвания или на посочения телефон:

0885 85 05 18 – за доставка

Така бихме намерили най-доброто решение за Вас.

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

1.  Купувачът  може да заплати цената на поръчаната стока по един от следните начини:

  • Плащане при доставка („наложен платеж“).
  • Плащане по банков път.

2.  При избран начин на плащане „плащане при доставка” („наложен платеж“) клиента дължи такса наложен платеж, която е процент от стойността на пратката и се изчислява автоматично от сайта преди финализиране на поръчката. Потребителят се задължава да заплати в момента на доставката на куриера, извършващ доставката пълната стойност на доставената стока, съгласно потвърдената поръчка, ведно с цената за доставка на стоката. Потребителят предава на куриера дължимата сума, което се отбелязва в талона за приемо–предаване, (удостоверяващ предаването на стоката от куриера на потребителя), който служи за разписка. С подписването талона за приемо – предаване купувачът овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на ЛЮБИМЦИ ООД сумата представляваща продажната цена на доставената стока.

3.  При избран начин на плащане „по банков път”, Потребителят заплаща стойността на поръчаната стока, съгласно потвърдената поръчка по банковата сметка на ЛЮБИМЦИ ООД, посочена на сайта. Моля, посочвайте в платежното нареждане като основание за плащане номера на поръчката Ви, генериран при изпращането ѝ.

Данни за превод: 

Получател: „ЛЮБИМЦИ ООД“

Банка: ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА (ОББ)

Сметка номер:BG49UBBS8002 1013 0132 50

SWIFT: UBBSBGSF

Ако в срок от 5 работни дни след потвърждаване на поръчката, сумата по същата не постъпи в посочената банкова сметка, поръчката ще бъде автоматично анулирана.

ДОСТАВКА

1.  Стоките, поръчани от електронния магазин www.lubimtsi.com, освен стоките, за които изрично е посочен различен срок на доставка, се доставят в следните срокове:

  •  Населени места на територията на Република България  се обслужват от куриер от Понеделник до Петък – от 1/един/  до 3/три/ работни дни.
  • Всички пратки се обслужват от куриер от Понеделник до Петък – до 3 /три/ работни дни – важи за продукти налични в склада на ЛЮБИМЦИ ООД . 

2. Всички поръчки направени след 14:00 ч. се обработват и изпращат на следващия работен ден. Поръчки направени до 14:00 ч. се обработват същият ден и се взимат от куриер при готовност.

3.  Пратките могат да бъдат доставени до офис на ЕКОНТ или до адрес на клиента.

Куриерската фирма няма задължението  за доставка в сграда,дворно място, качване на етаж.

4.Срокът за доставка започва да тече, след като служител на ЛЮБИМЦИ ООД се свърже с потребителя, за потвърждаване на поръчката, респективно – от получаване на плащането при избран начин на плащане „по банков път”. При всички случаи, Потребителят ще бъде информиран относно срока на доставка, когато същият е по-дълъг от 3 /три/ работни дни. Доставки се извършват само на територията на Република България.

5. ЛЮБИМЦИ ООД не носи отговорност за неточно и/или забавено изпълнение, когато това се дължи на забава по вина на куриера/транспортната и/или посочени от Потребителя неверен или непълен адрес, лице за контакти и/или телефон, както и при други, независещи от ЛЮБИМЦИ ООД обстоятелства.

6. При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране на липси и/или явни недостатъци – външни видими дефекти – повреди, удари и други щети, Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера/транспортната фирма незабавно, както и да уведоми  ЛЮБИМЦИ ООД на тел.: 0885 85 05 18.

7. Куриерската фирма ЕКОНТ използва опцията известяване на клиента чрез SMS.

8.  При приемане на пратката от Потребителя без забележки, последващи рекламации за липси и/или явни недостатъци са неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера/транспортната при получаването на пратката и ЛЮБИМЦИ не бъде незабавно уведомен на тел.: 0885 85 05 18, Потребителят губи правото си на привеждане на констатираните липси и/или явни недостатъци в съответствие с договора за продажбата.

9.  Потребителят има право да откаже приемането на доставката, ако сумата, която следва да заплати на куриера при „плащане при доставка” не съответства на дължимата. В този случай, Потребителят следва да се свърже незабавно с ЛЮБИМЦИ на тел.: 0885 85 05 18 за отстраняване на несъответствието.

10.  При предаване на стоките, Потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите я документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титулярна заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка. 

11.  При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани в точка 8 и т. 9, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, ЛЮБИМЦИ се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребителят губи правата си по извършената от него поръчка за доставка на стоки.

12.  Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Потребителят има право да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на поръчаната в срок от 5 (пет) работни дни от уведомяването за такова искане на ЛЮБИМЦИ на тел.: 0885 85 05 18.

13.  Съгласно чл. 50 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), потребителят има право да се откаже от получената стока (сключения договор за продажба от разстояние), без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща, каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП в 14-дневен срок, считано от датата на: приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя или когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, е влязъл във владение на последната стока.

14. Безплатна достaвка на стоки :

  • Всеки продукт с безплатна доставка има иконка, която показва, че доставката за него е за сметка на продавача, както и срок, указващ до кога е активна безплатната доставка. ЛЮБИМЦИ запазва правото си да намали или удължи този срок по негова преценка.

ЛЮБИМЦИ ООД

15.10.2021 г.