ОБЩИ ТЪРГОВСКИ УСЛОВИЯ НА ПРОДАЖБА И ДОСТАВКА

на електронен магазин www.lubimtsi.com

Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които фирма “ЛЮБИМЦИ ООД“ предоставя услуги на Потребителите си посредством електронния магазин  www.lubimtsi.com

Моля, внимателно прочетете общите условия по-долу, преди да използвате този уеб сайт. Ако го използвате, се счита, че приемате и сте съгласни с Общите условия.

ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА  ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ ТЪРГОВЕЦА УСЛУГИ

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „ЛЮБИМЦИ ООД“, седалище и адрес на управление  гр. Пловдив ,ул. „Даме Груев“ 44, ЕИК 206345489, наричан по-долу за краткост ТЪРГОВЕЦ от една страна и клиентите, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ на електронния магазин с домейн www.lubimtsi.com, наричан за краткост по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН“.

Тези общи условия представляват договор за покупко-продажба между „ЛЮБИМЦИ“ ООД (Търговеца) и Потребителите. С посещаването на Електронния магазин, неговото разглеждане и поръчка на продукти Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. Условията са задължителни за всички потребители.

„ЛЮБИМЦИ„ ООД е дружество, регистрирано в съответствие със законите на Република България.

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Разглеждането на Eлектронният магазин  www.lubimtsi.com е напълно свободно и е достъпно от всеки потребител.

1.2. С посещаването на Електронния магазин, неговото разглеждане и поръчка на продукти Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. Ако лицето не е съгласно с Общите условия, моля да не използва Eлектронния магазин.

1.3. Идентифициране на Потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог – файлове на сървъра на www.lubimtsi.com, съхранение на IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация.

1.4. Продуктите, които се намират на интернет страницата на  www.lubimtsi.com не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на Търговеца.

1.5. Процедурата по регистрация на Електронния магазин е абсолютно доброволна и безплатна. Регистрацията не е задължителна за пазаруване чрез Електронния магазин. С цел по-лесна и удобна идентификация, Потребителят може да се регистрира в Електронния магазин, като попълни контактна форма за регистрация. По този начин ще има бърз и лесен достъп до всички продукти, които е закупил от Електронния магазин. Регистрацията се извършва чрез имейл на Потребителя и парола. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своята парола и за всички действия, които извършва след идентификация с потребителско име и парола в Електронния магазин. Той може да бъде разглеждан от Потребителите свободно без да е необходима регистрация. Всеки Потребител е длъжен да посочва коректни данни, необходими за издаването на фактура и протоколи за доставка, както и валиден адрес, телефонен номер и e-mail адрес.

1.6. С  регистрацията си  в www.lubimtsi.com Потребителят се съгласява доброволно да предостави своя лична информация, необходима за извършване на покупко-продажба на стоки от Електронния магазин www.lubimtsi.com. „ЛЮБИМЦИ„ ООД гарантира, че няма да предоставя данните на Потребителите на трети лица, с изключение на случаите, предвидени в Закона за защита на личните данни.

Лична информация за потребителите:

• Име

• Точен адрес за доставка

• Телефон за контакт

• Имейл адрес

Информация за юридическо лице:

• Наименование на фирмата

• Данни за фирмата – седалище, БУЛСТАТ, идент.номер по ЗДДС,

• Точен адрес за доставка

• Телефон за контакт

• Имейл адрес

Потребителската регистрация може да бъде закрита по всяко време по молба на Потребителя.

2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНИТЕ СТОКИ И ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ

2.1. Всички стоки публикувани Електронния магазин са посочени с цена в български лев с включено ДДС.

2.2. „ЛЮБИМЦИ„ ООД не носи отговорност, ако информацията публикувана от производителите на стоките относно техническите им характеристики е невярна.

2.3. „ЛЮБИМЦИ„ ООД си запазва правото по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали, софтуера, услугите и продуктите. Електронният магазин не носи отговорност, ако публикуваната информация не е актуална. Някои от публикуваните продукти може да не са налични в момента. За актуална информация за наличните продукти можете да се свързвате с администратора на Електронния магазин на посочените в сайта телефони или на e-mail адрес.

2.4. „ЛЮБИМЦИ„ ООД предоставя правото на Потребителите да използват всички услуги, които са посочени в www.lubimtsi.com само за лични нужди с нестопанска цел и при условие че не се нарушават авторските права на „ЛЮБИМЦИ“ ООД или на трети лица свързани пряко или косвено с материалите на Електронния магазин. Нарушителите подлежат на санкции съгласно разпоредбите, посочени в Закона за защита на авторското право и сродните му права.

„ЛЮБИМЦИ” ООД си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и друга информация, публикувана на Електронния магазин, на трети лица при допълнително сключен договор в писмена форма, уреждащ правоотношенията, между www.lubimtsi.com и лицето публикуващо информацията.


3. ПОРЪЧКА НА СТОКИ

3.1. Всеки Потребител има право да закупи стока от Електронния магазин на посочената в него цена.

3.1. Потребителят може да направи поръчка в Електронния магазин и без да се регистрира. Необходимо е да предостави еднократно всички лични данни, които се изискват за отразяване на покупко-продажбата. При поръчка без регистрация Потребителят няма да има достъп до историята на своите поръчки.

3.3. Всеки Потребител има право да избере стоката, количеството ѝ, начина на плащане и вида на доставка. Потребителят е длъжен да заплати в пълен размер цената на стоката обявена в Електронния магазин.

3.4. Всеки избран продукт се слага в кошницата. Преди да потвърди поръчката си Потребителят може да прегледа кошницата, да коригира количеството и информацията си и след това да я потвърди.

3.5. Изпълнението на поръчката може да бъде забавено поради някоя от следните причини:

  • Липса на наличност на поръчаната стока;
  •  Неуспешно плащане от страна на Потребителя;
  • Грешен или непълен адрес за доставка или телефон за контакт с Потребителя.

4. ЦЕНИ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

4.1. Крайната цена на поръчката представлява сбора от цените на всички поръчани продукти.

4.2. Всички цени са в български лев и с включен ДДС.

4.3. „ЛЮБИМЦИ” ООД има право да променя цените на продуктите посочени на Електронния магазин по свое усмотрение и по всяко време. Фирмата не е задължена предварително да уведомява за това потребителите. При промяна на цената Потребителят е задължен да плати тази цена, която е била актуална по време на сключване на договора.

4.4. При допуснати технически грешки при публикуване на информация в Електронния магазин, „ЛЮБИМЦИ” ООД има право да откаже изпълнение на договора, без да дължи обезщетение на потребителя, освен възстановяване на заплатените от него суми, ако има такива.

4.5. При намаления обявени на Електронния магазин, неактуалните цени се задраскват, а до тях се обявява цената с намалението. Ако е фиксирана дата намалената цена важи до нейното настъпване, а ако липсва крайна дата намалението е до изчерпване на количествата от дадения продукт.

4.6. Начините на плащане  при получаване на продукта от куриера са:

  • наложен платеж (в брой при доставка);
  •  по банков път;

4.7. Всеки Потребител сам избира начина на заплащане на избраната от него стока. Всяка закупена от Потребителя стока следва да бъде заплатена в пълния ѝ паричен размер, посочен в Електронния магазин, чрез един от посочените начини на плащане.

5. ДОСТАВКА

5.1. Поръчаните от Вас продукти ще бъдат доставени в най-кратки срокове от куриерите  на ЕКОНТ.

5.2. Стандартната доставка е до  3 работни дни, в случаите на забавяне ще бъдете уведомени от нашите администратори.

5.3. След предаване на стоката от фирмата спедитор потребителят носи изцяло риска от повреждане/загубване на стокатата след доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, Търговецът се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя. Търговецът не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

5.4. При предаване на стоката Купувачът, или негов пълномощник, трябва да провери и приеме стоката незабавно след получаването на мястото на приемане. Ако купувачът изрично или мълчаливо откаже да провери стоката при получаване, счита се, че стоките са били доставени и приети надлежно като отговаряща на договорените условия.. При евентуални повреди, удари и други щети при транспортиране, следва да бъде направен протокол за щета от куриерската фирма, който да бъде предоставен на търговеца. Стоката незабавно трябва да бъде върната на Търговеца, придружена от протокола за щета. Ако щетите са направени по време на транспортирането на стоката, ние ще я заменим.

5.5. При предаване на стоката потребителят или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.

5.6. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Потребителят дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Потребителят не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Търговецът се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

5.7. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Потребителя  и това може да се установи чрез обикновения ѝ преглед, той може да заяви доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването ѝ.

6. ОТКАЗ ОТ СТОКА

6.1. Съгласно чл. 50 от ЗЗП всеки потребител има право да се откаже от поръчаната и доставена стока в срок от 14 работни дни от датата на получаване само в случай, че задължително са изпълнени следните условия:

– Оригиналната опаковка на стоката да не е нарушена (измачкана, изцапана, скъсана, разкъсана).

– Потребителят да е предоставил на „ЛЮБИМЦИ” ООД покупните документи за стоката, а именно: копие от оригиналната фактура или копия от оригиналната касова бележка придружена от съответната стокова разписка.

В случай, че върнатият продукт е с увредена опаковка, следи от употреба,  механични увреждания, липсващи аксесоари, гаранционна карта или други, „ЛЮБИМЦИ” ООД си запазва правото да реши дали да приеме продукта и също така да приспадне сумата за възстановяване по нанесените щети на продукта.

6.2. За да бъде упражнено правото на отказ, Потребителят трябва да ни информира за Името си , адреса  ,телефонен номер и електронен адрес, както и за решението си да се откаже от договора с писмено заявление подадено по електронен път.

6.3. Действие на отказа. При отказ от настоящия договор, ние ще възстановим сумата за продукта не по-късно от 7 дни, считано от датата на прекратяване на договора. Условието да възстановим сумата е стоката да бъде върната на Търговеца във вида описан в т.6.1  заедно  с придружаващите я документи.Ще извършим възстановяването на сумата  на посочена от Потребителя банкова сметка.

6.4. Транспортните  разходи  по връщане на стоката са за сметка на Потребителя.

8. ЛИЧНИ ДАННИ

8.1. „ЛЮБИМЦИ” ООД обработва личните данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и според приетата Политика за защита на личните данни в „ЛЮБИМЦИ” ООД. Повече затова как и защо използваме вашите лични данни може да прочетете в нашата GDPR политика за защита на личните данни 

8.2. След подаване на поръчка в онлайн магазина, Потребителят изразява съгласие за предоставяне на своите лични данни в базата данни на „ЛЮБИМЦИ” ООД и за тяхното обработване с цел изпълнение на поръчката. Клиентът носи отговорност за подаване на неверни лични данни. 

8.3. Ако е необходимо, можем да споделим Вашите данни с други компании, например с куриерските компании, които ще ви доставят стоките. Тези компании могат да използват Вашите данни само при обработката на поръчката, а не за други цели.

8.4. Бисквитки. На различни страници ние използваме „бисквитки“, за да се позволи използването на определени функции. Това са малки текстови файлове, които се съхраняват на компютъра ви. Повечето от използваните от нас „бисквитки“ след края на сесията на браузъра се заличават от вашия твърд диск (така наречените бисквитки за сесия). Така наречените дългосрочни „бисквитки“ (Cookies) също се използват.

При едно друго посещение на нашия сайт те автоматично ще разпознаят, че сте били при нас и какви входове и настройки сте предпочели. Можете да се противопоставите на използването на „бисквитки“, като изберете подходящите настройки на вашия браузър и настройките на бисквитките в сайта, но бихме искали да отбележим, че в този случай вие няма да можете да използвате пълноценно всички функции на този сайт.

8.5. „ЛЮБИМЦИ” ООД уведомява и декларира изрично пред Потребителя, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.

9. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

9.1. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България

10. ИЗМЕНЕНИЯ

10.1. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от Търговеца, който има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството.

10.2. Търговецът се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то Търговецът има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услуги на Потребителя.

Дата на последна редакция : 15.10.2021 г.